Tin tức
31.07.2023

Thông báo mời chào giá cạnh tranh (Môi giới Bất động sản)

THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ CẠNH TRANH

V/v: Thực hiện dịch vụ môi giới bất động sản

Công ty cổ phần Bất động sản Lilama (Lilama Land) có ngành nghề kinh doanh chính là: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê ( mã ngành 6810).

Thực hiện Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT/LLML ngày 12/7/2023 của Hội đồng quản trị về việc giao cho nhà phân phối bán 170 thửa đất ở đô thị (đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ) tại các lô A2, A3, B8 và A5 Khu đô thị mới Hoàng Phát, tỉnh Bạc Liêu.

Lilama Land trân trọng thông báo tới các nhà phân phối ( tổ chức kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản) đáp ứng các yêu cầu về tư cách hợp lệ, kinh nghiệm và năng lực chuyên môn dưới đây nếu quan tâm, xin mời liên hệ và gửi Hồ sơ chào giá cạnh tranh - cung cấp dịch vụ môi giới bất động sản để Công ty Lilama Land xem xét, lựa chọn:

 1. Về tư cách hợp lệ

- Có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, quyết định thành lập hoặc tài liệu có giá trị tương đương do cơ quan có thẩm quyền cấp và hạch toán tài chính độc lập;

- Có đăng ký ngành nghề dịch vụ môi giới bất động sản theo Luật kinh doanh Bất động sản và các quy định hiện hành;

- Có Báo cáo tài chính đã được kiểm toán độc lập trong 03 năm, từ năm 2020 đến nay;

- Không đang trong quá trình giải thể; không bị kết luận đang lâm vào tình trạng phá sản hoặc nợ không có khả năng chi trả theo quy định của pháp luật;

- Không đang trong thời gian bị cấm tham gia dịch vụ môi giới bất động sản theo quy định pháp luật;

- Không thuộc các trường hợp cấm khác theo quy định.

 1. Về kinh nghiệm:

- Kinh nghiệm chung: Số năm hoạt động (căn cứ vào Giấy ĐKKD hoặc Quyết định thành lập của Cơ quan có thẩm quyền): tối thiểu 05 năm.

- Kinh nghiệm thực hiện dịch vụ môi giới bất động sản: Có tối thiểu 10 hợp đồng ( hợp đồng môi giới chuyển nhượng đất ở đô thị ).

 1. Về năng lực chuyên môn:

- Có tối thiểu 03 nhân viên môi giới có Chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản còn hiệu lực.

 1. Điều kiện bán hàng: Bán gọn theo từng lô, thứ tự bán như sau : Lô A2 có 51 thửa; Lô A3 có 50 thửa; Lô B8 có 29 thửa và Lô A5 có 40 thửa.
 2. Yêu cầu đối với Hồ sơ chào giá:

-  Hồ sơ chào giá do nhà phân phối chuẩn bị ( 01 bộ )

- Các tài liệu chứng minh về tư cách hợp lệ, kinh nghiệm và năng lực chuyên môn là bản chính hoặc bản sao có công chứng/chứng thực.

 1. Thời hạn hiệu lực của Hồ sơ chào giá:

Thời gian có hiệu lực của Hồ sơ chào giá báo giá là 20 ngày, kể từ ngày 15/8/2023

 1. Điều kiện để được lựa chọn:

Nhà phân phối được lựa chọn khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

- Có hồ sơ chào giá đáp ứng tất cả các yêu cầu trên.

- Hoa hồng môi giới bất động sản ( phí môi giới ) sau sửa lỗi, trừ đi giảm giá ( nếu có ) thấp nhất.

 1. Thời hạn và Địa điểm tiếp nhận hồ sơ chào giá :

- Thời hạn: Kể từ ngày Thông báo này được đăng tải trên Báo Đấu thầu và Trang thông tin điện tử của Lilama Land đến trước 17 giờ 00 phút ngày 15/8/2023.

- Địa điểm : Tầng 2, Tòa nhà Lilama, số 124 phố Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

- Liên hệ : 0977173185 (Ms. Hải).

Thông báo này được đăng tải trên báo Đấu Thầu số ngày 1/8, 4/8 và 10/8/2023.

 

ĐƠN CHÀO GIÁ CẠNH TRANH

                                                                                             Ngày: ………

 

Kính gửi: Công ty cổ phần Bất động sản Lilama

 

Sau khi nghiên cứu Thông báo mời chào giá cạnh tranh đăng trên trang thông tin điện tử của quý Công ty và báo Đấu thầu số…..ngày….tháng 08 năm 2023, Chúng tôi, ……………………….cam kết thực hiện dịch vụ môi giới bất động sản theo yêu cầu của quý Công ty với thời gian và hoa hồng môi giới bất động sản ( phí môi giới) như sau:

 1. Thời gian thực hiện hợp đồng là: . … tháng
 2. Phí môi giới : ……%

Chúng tôi cam kết:

 1. Là doanh nghiệp có chức năng môi giới bất động sản theo quy định của Luật Kinh doanh bất động sản;
 2. Không đang trong quá trình giải thể; không bị kết luận đang lâm vào tình trạng phá sản hoặc nợ không có khả năng chi trả theo quy định của pháp luật;
 3. Không đang trong thời gian bị cấm tham gia dịch vụ môi giới bất động sản theo quy định pháp luật;
 4. Không thuộc các trường hợp cấm tham gia khác theo quy định.
 5. Thư chào giá này có hiệu lực trong thời gian ……….ngày, kể từ ngày ………...
 6. Các tài liệu kèm theo: Tài liệu về tư cách, năng lực, kinh nghiệm của đơn vị cung cấp dịch vụ môi giới bất động sản theo yêu cầu ( có công chứng/chức thực )

                                                                                  

                                                           Đại diện hợp pháp của đơn vị cung cấp dịch vụ

                                                                 [Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]

 

 

 

Ghi chú:

Nếu ký thay phải có Giấy ủy quyền của

người đại diện theo pháp luật của đơn vị

 

 

BIỂU CHÀO GIÁ CẠNH TRANH

 

STT

Nội dung

Mô tả dịch vụ

Địa điểm thực hiện

Thời gian

 thực hiện

Ghi chú

1

2

3

4

5

6

1

Thực hiện dịch vụ môi giới bất động sản

 Thực hiện các hoạt động:

+ Marketing, quảng cáo, tiếp thị, PR sản phẩm..

+ Khuyến mại, tặng quà, bốc thăm trúng thưởng,..

+ Các hoạt động khác,..

Với mục đích tìm kiếm, tiếp xúc khách hàng, giới thiệu và cung cấp cho khách hàng các thông tin về Khu đô thị mới Hoàng Phát và vị trí, đặc điểm 170 thửa đất của Lilama Land để thuyết phục khách hàng ký hợp đồng với Lilama Land.

 

 

 

2

Hỗ trợ tài chính cho khách hàng

 

Chủ động liên hệ với các tổ chức tín dụng để hỗ trợ tài chính cho khách hàng có nhu cầu theo quy định.

 

 

 

 

 

Đại diện hợp pháp của đơn vị cung cấp dịch vụ

                                                                             [Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]

 

 

 

Ghi chú:

Nếu ký thay phải có Giấy ủy quyền của

người đại diện theo pháp luật của đơn vị