Tin tức
06.09.2023

THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ CẠNH TRANH DỊCH VỤ MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN (LẦN 2)

Lilama Land mời các tổ chức kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản đáp ứng các yêu cầu dưới đây nếu quan tâm, xin mời liên hệ và gửi hồ sơ để được xem xét, lựa chọn:

  1. Về tư cách hợp lệ :

- Có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; ngành nghề kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản theo quy định và hạch toán tài chính độc lập;

- Có báo cáo tài chính đã được kiểm toán độc lập trong 03 năm, từ năm 2020 đến nay;

- Không đang trong quá trình giải thể; không bị kết luận đang lâm vào tình trạng phá sản hoặc nợ không có khả năng chi trả theo quy định của pháp luật.

  1. Về kinh nghiệm:

- Kinh nghiệm chung: Tối thiểu 05 năm;

- Kinh nghiệm môi giới bất động sản: Có tối thiểu 10 hợp đồng môi giới chuyển nhượng đất ở đô thị.

  1. Về năng lực chuyên môn: Có tối thiểu 03 nhân viên môi giới có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản.
  2. Điều kiện bán hàng: Bán gọn từng lô theo thứ tự sau: Lô A2 có 51 thửa; lô A3 có 50 thửa; lô B8 có 29 thửa và lô A5 có 40 thửa.
  3. Yêu cầu đối với hồ sơ chào giá: Các tài liệu chứng minh về tư cách hợp lệ, kinh nghiệm và năng lực chuyên môn là bản chính hoặc bản sao có công chứng/chứng thực (01 bộ).
  4. Thời hạn hiệu lực của hồ sơ chào giá: Thời gian có hiệu lực của hồ sơ chào giá báo giá là 20 ngày, kể từ ngày 21/9/2023.
  5. Điều kiện để được lựa chọn: Nhà phân phối được lựa chọn khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây: Có hồ sơ chào giá đáp ứng tất cả các yêu cầu trên; hoa hồng môi giới bất động sản (phí môi giới) sau sửa lỗi, trừ đi giảm giá (nếu có) thấp nhất.
  6. Thời hạn và địa điểm tiếp nhận hồ sơ chào giá:

- Thời hạn: Từ 08h30 ngày 07/9/2023 đến trước 17 giờ 00 phút ngày 21/9/2023.

- Địa điểm: Tầng 2 - Tòa nhà Lilama, số 124 phố Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội.

- Liên hệ : 0977.173.185 - Ms. Hải.