Dự án

Dự án đầu tư

Khu đô thị mới Sơn Đồng cho công ty Cổ phần Bất động sản Lilama
UBND Tỉnh Hà Tây giao ranh giới nghiên cứu lập quy hoạch 1/500 một phần khu đô thị mới Sơn Đồng cho công ty Cổ phần Bất động sản Lilama
Xem chi tiết
Khu công nghiệp Vĩnh Khúc, Tỉnh Hưng Yên
Xây dựng một khu công nghiệp cho các nhà máy của ngành công nghiệp nặng và chế tạo máy. Xây dựng một khu công nghiệp mới đồng bộ, hiện đại, phát triển là thành phố vệ tinh của Hà Nội.
Xem chi tiết
Cải tạo khu chung cư Trung Tự, Hà Nội
Cải tạo khu chung cư cũ của Hà Nội, bắt kịp với nhu cầu sử dụng nhà ở của cư dân Hà Nội trong tương lai.
Xem chi tiết