Dự án đầu tư

Khu công nghiệp Vĩnh Khúc, Tỉnh Hưng Yên

THÔNG TIN DỰ ÁN
Địa điểm xây dựng: Tỉnh Hưng Yên, cách Thủ đô Hà Nội 30km

Diện tích dự án:  500 ha

Kế hoạch thực hiện:  Khởi công tháng 6/2009

Hoàn thiện giai đoạn 1: Tháng 6/2011

Hoàn thiện giai đoạn 2: Tháng 6/2014

Mục tiêu dự án:    Xây dựng một khu công nghiệp cho các nhà máy của ngành công nghiệp nặng và chế tạo máy. Xây dựng một khu công nghiệp mới đồng bộ, hiện đại, phát triển là thành phố vệ tinh của Hà Nội.

Công ty cổ phần Lilama Land hoạt động trên các lĩnh vực sau: Lập dự án đầu tư, xây dựng các dự án nhà ở, văn phòng, khách sạn, trung tâm thương mại, siêu thị, khu đô thị mới, khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao; Các dịch vụ: tư vấn bất động sản, đấu giá bất động sản, quảng cáo bất động sản, quản lý bất động sản; Kinh doanh vận tải đường bộ, đường thuỷ; Tư vấn xây dựng các công trình công nghiệp, dân dụng, hạ tầng kỹ thuật, môi trường không bao gồm dịch vụ thiết kế công trình; Tổng thầu EPC các công trình công nghiệp, dân dụng, hạ tầng kỹ thuật, môi trường.