Dự án đầu tư

Khu đô thị mới Sơn Đồng cho công ty Cổ phần Bất động sản Lilama

THÔNG TIN DỰ ÁN

Ngày 18/12/2007 UBND Tỉnh Hà tây chính thức giao cho công ty cổ phần bất động sản lilama tiến hành lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 diện tích khoảng 36.64ha trên tổng thể 310ha Khu đô thị mới Sơn Đồng, Lại Yên, Kim Chung, Di Trạch, Huyện Hoài Đức tỉnh Hà Tây.

Công ty cổ phần Lilama Land hoạt động trên các lĩnh vực sau: Lập dự án đầu tư, xây dựng các dự án nhà ở, văn phòng, khách sạn, trung tâm thương mại, siêu thị, khu đô thị mới, khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao; Các dịch vụ: tư vấn bất động sản, đấu giá bất động sản, quảng cáo bất động sản, quản lý bất động sản; Kinh doanh vận tải đường bộ, đường thuỷ; Tư vấn xây dựng các công trình công nghiệp, dân dụng, hạ tầng kỹ thuật, môi trường không bao gồm dịch vụ thiết kế công trình; Tổng thầu EPC các công trình công nghiệp, dân dụng, hạ tầng kỹ thuật, môi trường.