Tin tức
26.04.2024

THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ CẠNH TRANH

Thực hiện Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT/LLML ngày 12/7/2023 của Hội đồng quản trị,  Công ty cổ phần Bất động sản Lilama thông báo mời chào giá cạnh tranh Cung cấp dịch vụ thẩm định giá như sau:

 1. Loại hợp đồng:Trọn gói
 2. Đối tượng thẩm định gồm:170 thửa đất ở đô thị ( khoảng 20.000 m2) đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Khu đô thị mới Hoàng Phát, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.
 3. Mục đích thẩm định:để chuyển nhượng
 4. Thời điểm thẩm định:Tháng 6/2024
 5. Yêu cầu đối với doanh nghiệp thẩm định

5.1.Về tư cách hợp lệ :

- Có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định

- Có Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá do Bộ Tài chính cấp và còn hiệu lực;

- Hạch toán tài chính độc lập;

- Không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu;

5.2. Về kinh nghiệm:

- Kinh nghiệm chung: Số năm hoạt động (căn cứ vào Giấy ĐKKD ): tối thiểu 05 năm.

- Kinh nghiệm thực hiện dịch vụ thẩm định giá : Có tối thiểu 10 hợp đồng thẩm định giá đất ở với quy mô khoảng 20.000 m2 đã thực hiện từ năm 2021 đến nay.

5.3. Về năng lực chuyên môn:

- Có tối thiểu 10 thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản kể từ ngày 01/01/2024 tại các doanh nghiệp thẩm định giá ( theo Thông báo số 1315/TB-BTC ngày 29/12/2023,Thông báo số 351/TB-BTC ngày 04/3/2024,Thông báo số 427/TB-BTC ngày 01/4/2024 của Bộ Tài chính và các Thông báo cập nhập của Bộ Tài chính đến thời điểm nộp hồ sơ chào giá nếu có).

 1. Hồ sơ chào giá gồm:

- Thư chào giá theo Mẫu kèm theo

- Báo cáo tài chính các năm 2021, 2022, 2023 đã được kiểm toán độc lập

- 01 bộ hồ sơ về tư cách hợp lệ, kinh nghiệm và năng lực như trên. Các tài liệu là bản chính hoặc bản sao có công chứng/chứng thực theo quy định.

 

 1. Sản phẩm của dịch vụ:

03 bộ Chứng thư thẩm định giá và Báo cáo thuyết minh kết quả thẩm định giá kèm theo toàn bộ các hồ sơ pháp lý, phiếu khảo sát và/hoặc tài liệu làm căn cứ để xác định giá theo quy định.

 1. Thời hạn hiệu lực của Hồ sơ chào giá:

Hồ sơ chào giá có hiệu lực là 30 ngày, kể từ ngày 15/5/2024

 1. Điều kiện để được lựa chọn:

Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thẩm định giá được lựa chọn khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

 • Có hồ sơ chào giá đáp ứng tất cả các yêu cầu trên;
 • Có giá chào sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giảm giá thấp nhất.
 1. Thời hạn và Địa điểm tiếp nhận hồ sơ chào giá :

- Thời hạn: Kể từ ngày Thông báo này được đăng tải trên Báo Đấu thầu và Trang thông tin điện tử của Lilama Land đến trước 17 giờ 00 phút ngày 15/5/2024.

- Địa điểm : Tầng 2, Tòa nhà Lilama, số 124 phố Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

- Liên hệ : Ms. Hải, SĐT  0977173185 đề nhận Mẫu thư chào giá