Tin hoạt động
09.11.2020

Thông báo bán đấu giá cổ phần Công ty cổ phần Bất động sản Lilama

Thông báo bán đấu giá cổ phần Công ty cổ phần bất động sản Lilama thuộc sở hữu của Tổng Công ty tư vấn xây dựng Việt Nam

(Công văn số 7859/UBCK-QLPH ngày 21/12/2015 của UBCKNN về việc thoái vốn tại Công ty Cổ phần Bất động sản Lilama thuộc sở hữu của Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam)

 1. Tên Tổ chức được thoái vốn: CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN LILAMA

Địa chỉ: Phòng 501, Tòa nhà DMC, Số 535 Kim Mã – Ba Đình – Hà Nội

Điện thoại: (04) 37 667 463  Fax: (04) 37 667 464

 1. Ngành nghề kinh doanh chính: Bất động sản
 2. Vốn điều lệ thực góp: 209.425.560.000 đồng (Hai trăm lẻ chín tỷ bốn trăm hai mươi năm triệu năm trăm sáu mươi nghìn đồng chẵn./.)
 3. Điều kiện tham dự đấu giá: Tất cả các nhà đầu tư đáp ứng điều kiện theo Quy định tại Quy chế bán đấu giá cổ phần Công ty Cổ phần Bất động sản Lilama của Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam do Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT ban hành.
 4. Tổ chức tư vấn:   Công ty cổ phần Chứng khoán FPT
 5. Cổ phần chào bán ra công chúng thông qua đấu giá:
 • Loại cổ phần chào bán: cổ phần phổ thông  
 • Mệnh giá: 10.000 đồng/01 cổ phần 
 • Tổng số lượng cổ phần đấu giá: 1.300.000 cổ phần  
 • Giá khởi điểm: 10.284 đồng/01 cổ phần
 • Hình thức bán cổ phần: Bán đấu giá công khai
 1. Đăng ký tham gia đấu giá và nộp tiền đặt cọc:

Thời gian: Từ 8h30’ ngày 22/12/2015 đến 16h00’ ngày 07/01/2016

Địa điểm: Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT – Tầng 2, 71 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội

 1. Nộp phiếu tham dự đấu giá tại Công ty cổ phần Chứng khoán FPT: Trước 16h00’ ngày 11/01/2015
 2. Tổ chức đấu giá:                 

Thời gian:  09h30’ ngày 12/01/2015

Địa điểm:  Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT – Tầng 2, 71 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội

 1. Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ 08h30’ ngày 13/01/2016 đến 16h00’ ngày 22/01/2016
 2. Thời gian hoàn trả tiền cọc cho nhà đầu tư tham gia nhưng không trúng giá: Từ 08h30’ ngày 13/01/2016 đến 16h00’ ngày 18/01/2016
 3. Tài khoản phong tỏa nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phiếu:
 • Tên tài khoản: Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT
 • Số tài khoản: 6666.6666.008
 • Tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong - Chi nhánh Hà Nội

(Nhà đầu tư tham gia đấu giá mua cổ phần có thể nhận Bản công bố thông tin, Quy chế  đấu giá trên website: www.vncc.vn,  www.lilama-land.com  ; www.fpts.com.vn)

Hà Nội, ngày….tháng…năm 2015

 

TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG VIỆT NAM

NGƯỜI ĐẠI DIỆN VỐN