Giới thiệu

Giới thiệu chung

Sứ mệnh

Chúng tôi – Lilamaland sẽ bằng mọi nỗ lực để trở thành thành viên tích cực của cộng đồng doanh nghiệp bất động sản Việt Nam, đẩy mạnh liên doanh, liên kết, hoạt động có hiệu quả, đóng góp ngày càng nhiều cho xã hội.

Giá trị cơ bản

Niềm tin vững chắc và cố gắng hết mình vào sự thành công của doanh nghiệp.

Tôn trọng con người và trọng dụng tài năng của mỗi cá nhân

Không ngừng học hỏi nâng cao trình độ, tiếp thu công nghệ mới

Đoàn kết, hợp tác cùng phát triển

Tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ đặt lên hàng đầu

Lợi nhuận là nền tảng cho sự phát triển.

Hoàn thành trách nhiệm xã hội là cam kết vững chắc.

Nguyên tắc hoạt động

Khách hàng là trung tâm, là chủ thể quan trọng nhất trong mọi hoạt động kinh doanh của Công ty.

Chất lượng và tiến độ được ưu tiên hàng đầu

Đầu tư nguồn lực con người là chìa khoá của thành công

Môi trường làm việc thân thiện, cùng nhau hợp tác. Cả công ty là một tập thể thống nhất trên cơ sở mọi người tin tưởng và tôn trọng nhau.